Ö Z B A Y H U K U K

Fikri Mülkiyet Hukuku

Özbay Hukuk & Danışmanlık, fikri mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerinin fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde yararlanmaları ve bu haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku, fikri emekleri koruyan bir hukuk dalıdır. Bir fikri emeğin veya fikri bir ürünün fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunabilmesi için, iktisadi bir değer taşıması gerekmektedir. Fikri mülkiyet hukuku, temel anlamda telif hakları ve sınai haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Telif hakkı olarak bilinen kavram; bir fikri eserin meydana gelmesiyle kendiliğinden doğan ve hukuk düzeninin koruma gayesi güttüğü bir kavramdır.  Bu açıdan telif haklarına, fikri haklar da denilmektedir. Sınai hakların doğabilmesi için ise, belirli bir kuruma tescil edilmesi gerekmektedir.

Sınai haklar kavramının kapsamına; patent, marka, tasarım, faydalı modeller, coğrafi işaretler, buluşlar gibi haklar girmektedir. Söz konusu kavramların her birisi ayrı kavramlar olup, kanunun ve mevzuatın patente veya markanın korunabilmesi için getirdiği düzenlemeler de birbirinden ayrıdır.

Türkiye'de sınai hakların tescil edildiği kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. 

Fikri Mülkiyet Hukuku'na ilişkin mevzuat hükümleri, tek bir kanunda toplanmamış, dağınık halde bulunmaktadır. Dağınık halde bulunan mevzuat ve bunun yanı sıra konunun özünün oldukça teknik olması, Fİkri Mülkiyet Hukuku'nun özel uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olmasına yol açmıştır.

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında Özbay Hukuk ve Danışmanlık’ın sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerin tescili başvuruları;nın yapılması,
 • Türk Patent Enstitüsü'nün red kararlarına karşı itiraz başvurularının yapılması,
 • Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapan üçüncü kişilerinin başvurularına karşı itirazda bulunulması ve gerekirse mahkeme sürecinin işletilmesi
 • Bakanlıklar nezdinde başvurular yapılması ve işlemlerin takibi
 • Fikri mülkiyet hukuku konusunda her türlü danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Fikri mülkiyet hukuku tedbirlerinin talebi ve uygulanması
 • Fikri mülkiyet hukuku konulu hukuk, ceza ve idare davalarının açılması ve takibi
 • Ticari unvan ve sırların korunması hakkında her türlü hukuki başvurunun yapılması ve takibi
 • Kişisel ve kurumsal verilerin korunması
 • Fikri mülkiyet haklarının yerel ve küresel çapta korunması ve tecavüzlerin engellenmesi için yerel ve uluslararası hizmetler ve bu hizmetlerin koordinasyonu
 • Haksız rekabet danışmanlığı ve davaları
 • Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Markanın hükümsüzlüğü veya iptali davalarının açılması veya takibi
 • Marka – patent haklarına tecavüz, telif haklarının ihlali, taklitle mücadele haksız rekabet davaları, tedbir kararları alınması ve izinsiz kullanılan veya üretilen mallara el konulması veya imhası konularında her türlü davaların açılması ve takibi

Ayrıntılı bilgi için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.