Ö Z B A Y H U K U K

İmar ve İnşaat Hukuku

Özbay Hukuk ve Danışmanlık, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, Kültür Varlıkları Koruma Kanunu gibi mevzuatlar aracılığıyla, müvekkillerine uyuşmazlık çözümü ve hukuki yollar konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

İmar ve İnşaat Hukuku Alanında Özbay Hukuk ve Danışmanlık’ın sağladığı hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Devamında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümü.
  • Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları.
  • Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Davaları
  • Bedel Tespiti ve Tescil Davaları.
  • Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi.
  • Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları.
  • Yıkım Kararlarının İptali Davaları.

Ayrıntılı bilgi için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

Makaleler