Ö Z B A Y H U K U K

Ferdi Kazalar ve Sigorta Hukuku

Özbay Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine meydana gelen ferdi kazalara ilişkin hukuki destek sunmaktadır. Bir şahıs, şirket, devlet kurumu veya herhangi bir kuruluşun hareketi ya da ihmali sonucu gerçekleşen kazalar nedeniyle oluşan hak, itibar ve mülkiyet kaybına ilişkin fiziksel ve psikolojik zararların tazmini konusunda hukuki ve teknik destek sağlamaktadır.

Ferdi kazalar ile ilgili hizmet sunan büromuz, motorlu taşıt kazaları, doktor hataları (malpraktis), kayma ve düşmeler, hayvan saldırıları, ayıplı maldan doğan sorumluluk, hukuka aykırı tutuklama veya gözaltı gibi konulardan kaynaklanan tazminat taleplerini ele alıp ortaya çıkan sorunların çözülmesi ile ilgili yasal süreçler kapsamında danışmanlık hizmetleri ve müvekkillerden gelen talepler doğrultusunda yargılama süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Günümüzde sigorta davaları çeşitlilik göstermekle birlikte en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar; Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları, araç değer kaybı davaları, sağlık ve hayat sigortalarından kaynaklanan davalardır. 

Özbay Hukuk ve Danışmanlık, olarak; Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları, Trafik kazalarından kaynaklı araç değer kaybı davaları, Sigorta şirketlerine karşı yapılacak başvuru ve açılacak davalar, Destekten Yoksun Kalma tazminatına ilişkin davalarda müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir. 

Bu davalardan kısaca bahsedecek olursak;

Trafik Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları;
Ülkemizde maalesef her yıl çok sayıda yaralama/sakatlık doğuran yada ölümlü trafik kazası gerçekleşmektedir. Bu kazalarda birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. İşbu durum vefat eden yada sakatlanan & yaralanan kişilerin ailelerini maddi & manevi olarak yıpratmakta ve zor duruma sokmaktadır.

Vatandaşların açtıkları davalarda muhatap çoğu zaman sigorta şirketleridir. Ve vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamak için aracılık şirketleri yerine mutlaka bir avukat ile çalışmasını tavsiye ediyoruz. Trafik kazasının yaşanmasını müteakip, destekten yoksun kalma tazminatı, Geçici İş göremezlik Tazminatı, Daimi İş göremezlik Tazminatı, Cenaze ve defin masrafları, tedavi ve hastane masraflarının tazmini gibi konularda tazminat davası açılabilmektedir. Yine trafik kazasından kaynaklı manevi tazminat açılabilmektedir.

Sigorta şirketlerine başvuru yapılmasının ardından sigorta şirketince eksik ödeme yapılmış ise yine hukuk davası açılabilmektedir. Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarında hak kaybına uğramamak ve hukuki yardım talep etmek için bir avukat ile görüşmeniz tavsiye edilmektedir.

Trafik kazalarına ilişkin davalarda 2 yıl ve 10 yıllık zamanaşımı süresi olup Ayrıntılı bilgi için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

Makaleler