Ö Z B A Y H U K U K

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Özbay Hukuk ve Danışmanlık; Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (“General Data Protection Regulation” / “GDPR”) düzenlemeleri paralelinde ülkemizde de 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) çerçevesinde müvekkillerine ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Özbay Hukuk ve Danışmanlık; Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde müvekkillerinin Kanun’a uyum süreçlerinin tam ve eksiksiz olarak sağlanması amacıyla Kanun’a uyum projeleri gerçekleştirmekte ve kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hukuki destek sunmaktadır.