Ö Z B A Y H U K U K

İdari Davalar

Özbay Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine İdare Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın önlenmesi ve giderilmesi konularında hizmet vermektedir.

Büromuz, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin idari makamlara yasal başvuru süreçlerinin başlatılması ve takibi, iptal davalarının yürütülmesi, yargılama süreçlerinde müvekkillerin temsil edilmesi ve mahkeme kararları neticesinde ilgili idari makamlar ile kararların tatbikine ilişkin müzakere faaliyetlerinin tamamlanması süreçlerinde müvekkillerimize hizmet sunmaktadır. 

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı hukuka aykırılıkların giderilmesi süreçleri ile birlikte, müvekkillerimizin zarar tazmin talepleri çerçevesinde tam yargı davalarının yürütülmesi de İdare Hukuku kapsamındaki faaliyetlerimiz arasındadır.

Bunların yanı sıra, müvekkiller aleyhine düzenlenen para cezası, izin-ruhsat iptali gibi her türlü idari işleme karşı söz konusu işlemin iptali davaları ve bu işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.