Ö Z B A Y H U K U K

İcra ve İflas Hukuku

Özbay Hukuk ve Danışmanlık, olarak, icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını koruyoruz. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerimizin Türkiye’deki alacaklarının takip edilerek, bu takip sonucunda borçlu malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borcun ödenmemesi halinde borçlu malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesi ve müvekkilin alacağına kavuşması sağlanır. Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi, müvekkilleri lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması, alacakların teminatı olarak verilmiş taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi işlemleri yürütülüyor.

Özbay Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerimiz aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması ve iptal edilmesi için de icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanakları kullanır. Bu kapsamda, icra ve iflas alanında başlıca faaliyet alanlarımız: müvekkillerimiz adına menfi tespit davalarının açılması, iflas ve iflasın ertelenmesi talepli davalarda müvekkilin temsil edilmesidir.